top of page

Juurdepääsuvõrgu tingimused

 • Citynet OÜ arendab ja haldab valguskaabli juurdepääsuvõrku ning annab sideoperaatoritele  kasutusse valguskaabli kiudusid ja võrgusõlmi lõppklientidele teenuse pakkumiseks.

 • Citynet OÜ tagab juurdepääsuvõimaluse õiglastel ja võrdsetel alustel kõigile sideoperaatoritele samade liitumistingimuste ja hindadega.

 • Citynet OÜ tagab juurdepääsuvõrgu valmimisel sideoperaatoritele ligipääsu passiivsele või aktiivsele lairibataristule Citynet OÜ juurdepääsupunktis.

 • Sideoperaatorid peavad lõppkliendi ühendusega pakkuma lõppklientidele oma teenuseid tavapärastel tingimustel.

 • Citynet OÜ avaldab kodulehel hinnakirja, millest lähtutakse teenuste osutamisel ja tööde teostamisel.

 • Toetusmeetme abil rajatud juurdepääsuvõrk ühendatakse vabalt ligipääsetava fiiberoptilise baasvõrguga viisil, mis ei nõua täiendavaid ehitustöid nagu trasside rajamine ja seadustamine (sideoperaator peab tulema signaaliga etteantud baasvõrgu punkti või eritingimustel iseseisvalt Citynet OÜ juurdepääsupunkti).

 • Ligipääs  on tagatud vähemalt viiele sideoperaatorile.

 • Juurdepääsuvõrgud, mis rajatakse toetusmeetme abita, on ühendatud lähima baasvõrguga, millel võib esineda piiranguid.

 • Citynet OÜ-le kuuluva juurdepääsuvõrgu ühenduspunktidele on ligipääs ainult Citynet OÜ-l või selle volitatud esindajal.

 • Sideoperaatorile on juurdepääsupunktist lõpptarbijani tagatud füüsiliselt eraldatud valguskaabli kiud või kiupaar.

 • Citynet OÜ edastab lepingu sõlminud sideoperaatoritele nimekirja lõpptarbijate aadressidest, mida on juurdepääsuvõrguga võimalik ühendada.

 • Pärast juurdepääsuvõrgu magistraalosa valmimist teavitab Citynet OÜ sideoperaatoreid kliendiliinide väljaehitamisest ning sideoperaator saab alustada ühenduse tellimist. Kõik ühendused aktiveeritakse pärast kliendiliinide väljaehitamist vastavalt lepingus sätestatud tingimustele.

Tehnoloogia

 • Toetusmeetme abil rajatud juurdepääsuvõrk ühendatakse vabalt ligipääsetava fiiberoptilise baasvõrguga viisil, mis ei nõua täiendavaid ehitustöid nagu trasside rajamine ja seadustamine (sideoperaator peab tulema signaaliga etteantud baasvõrgu punkti või eritingimustel iseseisvalt Citynet OÜ juurdepääsupunkti).

 • Võrguressurss juurdepääsuvõrguni on tagatud viiele sideoperaatorile ja juurdepääsuvõrk on passiivne GPON.

 

Sidekaabel

 • Valguskaabli kiu tüüp on “single mode” (SM)

 • Valguskaabli kiud vastab rahvusvahelisele standardile ITU-T G.652-D/G.657.A1

 • Citynet OÜ rajab sidekaabli maakaablina kinnistu piiri vahetusse lähedusse ja liitunud lõpptarbijatele hoonesse standardselt otsastatuna (SC/APC).

 

Liitumisega seotud tasud

 • Esmase liitumise hind Citynet OÜ juurdepääsuvõrguga on 990 EUR ühe juurdepääsupunkti kohta. Hind sisaldab valguskaabli ühendamist juurdepääsupunktis ja teisi esmaste liitumiste administreerimisega seotud kulusid.

 • Ühendatud lõpptarbija kiurendi tasu sideoperaatorile on 8 eurot kuus.

 

Juurdepääsuvõrgu valmimise eeldatav ajakava

 • Juurdepääsuvõrgu valmimise tähtaaeg on 31. detsember 2024.

 

Toetusega rajatud juurdepääsuvõrgu trassikaartidega saab tutvuda siin.

Kõigile hinnakirjas toodud hindadele lisandub käibemaks vastavalt kehtivatele seadustele ja maksumääradele.

bottom of page